Drs. MURDANI, S.H.
     
NIP : 196712311994031052
Tempat : Bireuen
Tanggal Lahir : 31 Desember 1967
Pendidikan : Strata 1
Pangkat : Pembina Utama Muda
Gol. Ruang : IV/c
Jabatan : Wakil Ketua Pengadilan Agama Muara Enim / Hakim Madya Utama
     
    Riwayat Pendidikan : 1. MIN Lam Kuta - Tahun 1981
        2. MTs Negeri Matang Glumpang Dua - Tahun 1984
        3. MA Negeri Peusangan Matang Glumpang Dua - Tahun 1987
        4. S-1 Hukum Syariah IAIN Ar-Raniry Banda Aceh - Tahun 1993
        5. S-1 Hukum Universitas Muhammadiyah Banda Aceh - Tahun 2005
         
    Riwayat Jabatan : 1. Wakil Ketua Pengadilan Agama Lahat - TMT 19/6/2019
        2. Hakim Pengadilan Agama Stabat - TMT 9/8/2018
        3. Ketua Mahkamah Syar`iyah Calang - TMT 15/9/2016
        4. Ketua Mahkamah Syar`iyah Singkil - TMT 28/6/2013
        5. Wakil Ketua Mahkamah Syar`iyah Idi - TMT 8/9/2009
        6. Hakim Mahkamah Syar`iyah Lhok Sukon - TMT 1/4/2004
        7. Hakim Mahkamah Syar`iyah Meulaboh - TMT 29/5/1999
        8. PNS Mahkamah Syar`iyah Singkil - TMT 2/8/1995
        9. CPNS Mahkamah Syar`iyah Singkil - TMT 1/4/1994
         
    Penghargaan : Satyalancana Karya Satya XX Tahun - Tahun 2016