NIP :  
Tempat :  
Tanggal Lahir :  
Pendidikan :  
Pangkat :  
Gol. Ruang :  
Jabatan :  
     
    Riwayat Pendidikan  :  
         
         
         
         
         
     
    Riwayat Jabatan  :  
         
         
         
         
         
         
         
         
     
    Penghargaan  :  
         

 

   
MISDARUDDIN, S.Ag., M.H.
     
NIP :  197001052000031001
Tempat :  Medan, Kota (Medan)
Tanggal Lahir :  05 Januari 1970
Pendidikan :  S-2
Pangkat :  Pembina Tingkat I
Gol. Ruang :  IV/b
Jabatan :  Wakil Ketua Pengadilan Agama Lahat
     
    Riwayat Pendidikan : 1. SDN No. 142560 Pintu Padang Julu - Tahun 1984
        2. Madrasah Tsanawiyah NU - Tahun 1991
        3. Madrasah Aliyah Nahdlatul Ulama - Tahun 1994
        4. S-1 Univ. Islam Sumatera Utara - Tahun 1997
        5. S-2 Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan
         
    Riwayat Jabatan : 1. Wakil Ketua Pengadilan Agama Lahat - TMT 12/08/2020
        2. Ketua Pengadilan Agama Tarempa - TMT 05/09/2018
        3. Wakil Ketua Pengadilan Agama Tarempa - TMT 27/01/2017
        4. Hakim Tingkat Pertama PA Ujung Tanjung - TMT 14/11/2012
        5. Kepala Urusan Pengadilan Agama Binjai - TMT 01/06/2006
        6. Hakim Tingkat Pertama PA Lubuk Sikaping - TMT 29/05/2009
        7. Panitera Pengganti PA Medan - TMT 08/01/2007
        8. Kasubbag PA Medan - TMT 12/01/2007
       
    Penghargaan : SATYALANCANA KARYA SATYA 10 TAHUN - 2010
        SATYA KARYA DWI WINDU - 2014